Mësimdhënësi Lenda
Ferid Selimi Gjuhë Shqipe
Admir Ibrahimi Gjuhë Angleze
Teuta Gashi Gjuhë Gjermane
Artan Hasani Art Muzikor
Laura Ymeri Art Figurativ
Mirlinda Selimaj Matematikë
Burim Uka Fizikë
Smajl Rizani Biologji
Fidan Feka Kimi
Hazer Dana Gjeografi
Ilir Zylfiu Histori
Besnik Skenderi TIK
Besnik Skenderi AVR
Artan Kryeziu Ed. Fizike