Mësimdhënësi Lënda
Belkize Limani Gjuhë shqipe
Vjollca Berisha Palushi Gjuhë angleze
Teuta Gashi Gjuhë gjermane
Artan Hasani Art muzikor
Laura Ymeri Art figurative
Gresa Reka Matematike
Ylli Kaçiu Fizikë
Smajl Rizani Biologji
Hyzer Rizani Biologji
Helena Smajli Kimi
Hazer Dana Gjeografi
Driton Krasniqi Histori
Ibrahim Nici TIK
Ibrahim Nici AVR
Elisona Mrijaj Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti
Denis Celcima Psikologji
Denis Celcima Filozofi