Bibloteka

 

Në Kampusin Inovativ në Lipjan, UBT ka krijuar një hapësirë gjigante dhe kreative, në të cilën studentëve dhe nxënësve u ofrohet komoditet, me një infrastrukturë të mbështetur në standarde ndërkombëtare. Tani, me zhvillimin e platformës së Realitetit Virtual dhe kalimin në klasa CLASSROOM 3.0, nxënësit do ta kenë të lehtë edhe ndërlidhjen me platformën e bibliotekës elektronike dhe funksionimin sa më të mirë dhe efikas të saj.