Misioni dhe Vizioni

 

Misioni

Misioni i Gjimnazit “UBT” është të sigurojë një program cilësor dhe të përshtatshëm, një mjedis mësimor frymëzues e atraktiv,  që do të përmbushë nevojat e nxënësve për arritjen e qëllimeve të tyre të larta arsimore, me standardet më të vlerësuara.

Vizioni

Angazhimi i Gjimnazit “UBT” për përsosmërisë s’kufizohet vetëm në mësimin klasor, por shtrihet në
aktivitete të shumëllojshme e shumëdimensionale jashtë mësimore, praktike e laboratorike, përfshirë Classroom 3.0, duke i dhënë gjimnazit dhe nxënësve të tij veçantinë e të qenurit unik.